0472 61 62 46 (Mieke) - 0468 47 09 79 (Liesbeth) - 0493 47 98 44 (Tanja) - 0469 25 26 00 (Hatice) info@praktijkmommen.be

Ondervoeding

Ondervoeding ontstaat wanneer iemand een langere tijd minder energie en/of voedingsstoffen, dan er nodig zijn, inneemt om gezond te blijven.

Een tekort aan energie en/of voedingsstoffen leidt tot een sterke vermagering, een slecht functioneren van het lichaam en grote vermoeidheid. Dit komt vooral door een daling van de spiermassa, een tekort aan eiwitten, vitaminen, mineralen en energie.

De oorzaken van ondervoeding zijn:

 • Een verminderde inname van voeding door een verminderde eetlust, door smaakverlies of door misselijkheid
 • Kauw -en/of slikproblemen
 • Verlies van eetlust door angst, eenzaamheid, depressie, verdriet, behandeling met chemotherapie of bestraling of andere medicatie
 • Zware operaties
 • Ouderdom
 • Ziekten zoals kanker
 • Dementie

Ondervoeding heeft een grote invloed op de gezondheid zoals:

 • Trager herstel na ziekte of ingreep
 • Groter risico op complicaties na een ingreep
 • Tragere wondgenezing
 • Meer kans op doorligwonden
 • Een verminderde werking van het immuunsysteem
 • Een verminderde spiermassa en spierkracht
 • Een verminderde hartslag en/of longcapaciteit
 • Een verminderde levenskwaliteit
 • Een verhoogde kans op overlijden

Wat kan je verwachten?

Bij de behandeling van ondervoeding wordt de nadruk gelegd op voldoende inname van energie en eiwitten. Ook beweging is een belangrijk onderdeel van de behandeling en zorg ervoor dat de spiermassa en spierkracht behouden of hersteld wordt.

Hoe een begeleiding opstarten?

 • Breng bij voorkeur je laatste bloeduitslag mee
 • Breng je medicatielijst mee

Wat komt er tijdens de begeleiding aan bod?

 • We bekijken samen je huidige eetgewoonten en je levensstijl
 • We gaan na wat de oorzaak van je gewichtsdaling is en op welke manier we die kunnen bijsturen, rekening houdend met je persoonlijke noden en behoeften
 • Afhankelijk van de ernst van de ondervoeding kiezen we voor een energie- en/of eiwitverrijkte voeding, eventueel aangevuld met een medische drinkvoeding.
 • We stellen haalbare doelen op en werken stapsgewijs om zo te komen tot een sterke verbetering van je lichamelijk en mentaal welzijn. Op deze manier versterken we je gezondheid

Pin It on Pinterest