0472 61 62 46 (Mieke) - 0468 47 09 79 (Liesbeth) - 0493 13 81 29 (Ellen) - 0493 47 98 44 (Tanja) info@praktijkmommen.be

Tarieven

Onze tarieven houden rekening met zowel directe als indirecte tijd.

De diëtisten werken met een systeem van voorafbetaling. Op het einde van het eerste consult betaal je het consult + het volgende consult (zie totaal prijs intake). Vervolgens betaal je ieder volgend consult. Als je de begeleiding stop zet, betaal je de laatste controle niets (deze heb je reeds vooruit betaald).

Ook voor psychologische begeleiding worden deze afspraken gehanteerd. Er is echter geen vast traject voor psychologische begeleiding, aangezien er in samenspraak wordt gekeken naar jouw noden. Zit je met vragen over je volgende afspraak van je begeleiding, twijfel dan niet om dit te bespreken.

Opvolgconsulten via een motivatiekaart

De kans op slagen wordt groter wanneer er gekozen wordt voor een goede opvolging. Daarom kun je kiezen voor een motivatiekaart.

In dat geval kies je ervoor om op voorhand reeds een aantal consultaties aan te kopen.

Op die manier ga je een duidelijk engagement aan. Je loopt niet het risico dat je goede voornemens verwateren als je het even moeilijker krijgt.

Consulten bij de psycholoog werken niet met een motivatiekaart. Het aantal sessies ligt niet op voorhand vast en is afhankelijk per persoon. Hier is flexibiliteit een belangrijke factor om op maat te kunnen werken.

Intake
Opvolgconsult
Totaalprijs Intake
Vermagering, proteïnedieet (niet door Ellen), cholesteroldalend, diabetes1 persoon60 minuten
€ 60
30 minuten
€ 29
Motivatiekaart 5 cons.
€ 140 (€ 28 / beurt)
€ 60 + € 29 = €89
Vermagering, proteïnedieet (niet door Ellen), cholesteroldalend, diabetes2 personen van hetzelfde gezin90 minuten
€ 90
45 minuten
€ 45
Motivatiekaart 5 cons.
€ 215 (€ 43 / beurt)
€ 90 + € 45 = € 135
Specialisaties:
- Sportvoeding
- Eetstoornissen
- Bewegings-coaching
1 persoon75 minuten
€ 75
45 minuten
€ 45
€ 75 + € 45 = € 120
Specialisaties:
- Allergie en intolerantie
- Low Fodmap
1 persoon75 minuten
€ 75
30 minuten
€ 35
€ 75 + € 35 = € 110
Groepssessies bewegen:
- Diabetes
- Hoge bloeddruk
1 persoon60 minuten
€ 12
60 minuten
€ 12
€ 12 + € 12 = € 24
Psychologische begeleiding1 persoon55 minuten
€ 60
55 minuten
€ 60
€ 60 + € 60 = € 120
BIA-Meting1 persoon45 minuten
€ 45

Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtiste. Een diëtiste kan dus haar eigen tarief bepalen. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Diëtisten (VBVD) stelt wel richtprijzen voor. Als erkende diëtiste trachten we deze tarieven te hanteren.

Betaling kan cash of via Payconiq.

Tussenkomsten dieetadvies

Sommige mutualiteiten betalen onder bepaalde voorwaarden consultaties bij een erkende diëtist (gedeeltelijk) terug. Ook voor psychologische begeleiding gelden dergelijke afspraken rond terugbetaling.

Omdat de mutualiteiten hier regionaal over beslissen kan dit regelmatig wijzigen. Informeer daarom steeds bij je eigen plaatselijke mutualiteit.

Je kan je terugbetalingsformulier steeds zelf downloaden via de website.

Er is tussenkomst van het RIZIV voor dieetadvies bij een erkende diëtist, voor patiënten in het voortraject diabetes (ter vervanging van de diabetespas) of zorgtraject , mits voorschrift van de huisarts. Dit gaat over 2 consulten van 30 minuten per kalenderjaar.

Voor patiënten in het zorgtraject is er een tussenkomst voor diabeteseducatie bij een diabeteseducator, mits voorschrift van de huisarts. Dit zijn 5 diabeteseducatieverstrekkingen van 30 minuten per kalenderjaar.

Bijkomend heeft sinds 1 mei 2018 een subdoelgroep van het voortraject recht op terugbetaling voor diabeteseducatie bij een erkende diëtiste of diabeteseducator, mits voorschrift van de huisarts.

Dit geldt voor patiënten met diabetes type 2 van 15-69 jaar én een BMI>30 en/of arteriële hypertensie, waarvoor de huisarts de nomenclatuur 102852 toepast.

Zij hebben recht op 4 diabeteseducatieverstrekkingen van 30 minuten per kalenderjaar.

Pin It on Pinterest