0472 61 62 46 (Mieke) - 0468 47 09 79 (Liesbeth) - 0493 47 98 44 (Tanja) - 0469 25 26 00 (Hatice) info@praktijkmommen.be

Tarieven

Onze tarieven houden rekening met zowel directe als indirecte tijd.

De diëtisten werken met een systeem van voorafbetaling. Op het einde van het eerste consult betaal je het consult + het volgende consult (zie totaal prijs intake). Vervolgens betaal je ieder volgend consult. Als je de begeleiding stop zet, betaal je de laatste controle niets (deze heb je reeds vooruit betaald).

Ook voor psychologische begeleiding worden deze afspraken gehanteerd. Er is echter geen vast traject voor psychologische begeleiding, aangezien er in samenspraak wordt gekeken naar jouw noden. Zit je met vragen over je volgende afspraak van je begeleiding, twijfel dan niet om dit te bespreken.

Diëtisten
IntakeopvolgconsultTotaalprijs
Intake
Voor de meeste voedingsaanpassingen1 persoon
2 personen van hetzelfde gezin
60 minuten € 65
90 minuten € 98
30 minuten € 35
45 minuten € 52
€ 100
€ 150
Opvolgconsult 1 persoon
2 personen
30 minuten € 35
45 minuten € 52
Kort opvolgtraject 1 persoon
2 personen
€ 33 per consult
€ 49 per consult
€ 165
€ 245
Lang opvolgtraject1 persoon
2 personen
€ 31 per consult
€ 46 per consult
€ 310
€ 460
Kort opvolgconsult 1 persoon15 minuten € 17
BIA-meting1 persoon45 minuten € 52
Eetstoornissen
75 minuten € 8045 minuten € 52€ 132
Opvolgconsult45 minuten € 52
Kort opvolgconsult30 minuten € 38
Allergie & intolerantie – Low Fodmap
75 minuten € 8030 minuten € 38€ 118
Opvolgconsult30 minuten € 38
Psycholoog
StandaardtarievenGeconventioneerd*
Intake consult - 60 min€ 65Intake consult - 60 mingratis
Opvolgconsult - 60 min€ 65Opvolgconsult - 60 min€ 11
Kort opvolgconsult - 30 min€ 35Opvolgconsult – verhoogde tegemoetkoming€ 4

* Enkel mogelijk onder specifieke voorwaarden opgesteld door de overheid. Meer informatie vindt u op https://www.ggzlimburg.be/nl

Opvolgconsulten via een opvolgtraject

De kans op slagen wordt groter wanneer er gekozen wordt voor een goede opvolging. Daarom kun je kiezen voor een traject.

In dat geval kies je ervoor om op voorhand reeds een aantal consultaties aan te kopen.

Op die manier ga je een duidelijk engagement aan. Je loopt niet het risico dat je goede voornemens verwateren als je het even moeilijker krijgt.

Consulten bij de psycholoog werken niet met een trajectkaart. Het aantal sessies ligt niet op voorhand vast en is afhankelijk per persoon. Hier is flexibiliteit een belangrijke factor om op maat te kunnen werken.

Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtiste. Een diëtiste kan dus haar eigen tarief bepalen. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Diëtisten (VBVD) stelt wel richtprijzen voor. Als erkende diëtiste trachten we deze tarieven te hanteren.

We beschik niet over een betaalterminal, betalen cash of via PayConiq.

Tussenkomsten dieetadvies

Sommige mutualiteiten betalen onder bepaalde voorwaarden consultaties bij een erkende diëtist (gedeeltelijk) terug. Ook voor psychologische begeleiding gelden dergelijke afspraken rond terugbetaling.

Omdat de mutualiteiten hier regionaal over beslissen kan dit regelmatig wijzigen. Informeer daarom steeds bij je eigen plaatselijke mutualiteit.

Je kan je terugbetalingsformulier steeds zelf downloaden via de website.

Er is tussenkomst van het RIZIV voor dieetadvies bij een erkende diëtist, voor patiënten in het voortraject diabetes (ter vervanging van de diabetespas) of zorgtraject , mits voorschrift van de huisarts. Dit gaat over 2 consulten van 30 minuten per kalenderjaar.

Voor patiënten in het zorgtraject is er een tussenkomst voor diabeteseducatie bij een diabeteseducator, mits voorschrift van de huisarts. Dit zijn 5 diabeteseducatieverstrekkingen van 30 minuten per kalenderjaar.

Bijkomend heeft sinds 1 mei 2018 een subdoelgroep van het voortraject recht op terugbetaling voor diabeteseducatie bij een erkende diëtiste of diabeteseducator, mits voorschrift van de huisarts.

Dit geldt voor patiënten met diabetes type 2 van 15-69 jaar én een BMI>30 en/of arteriële hypertensie, waarvoor de huisarts de nomenclatuur 102852 toepast.

Zij hebben recht op 4 diabeteseducatieverstrekkingen van 30 minuten per kalenderjaar.

Pin It on Pinterest